Botiga

Aliments Artesans
Montserrat Rull

Condicions generalsDADES FISCALS DE JOEL SALVAT RULL:

Denominació Social: Aliments Artesans Montserrat Rull.

Domicili Social: Carrer Hospital, 5
43365 Alforja (Tarragona)
Espanya

N.I.F.: 39896962N

1. - Seguretat i Confidencialitat.
Aliments Artesans Montserrat Rull li garantim una compra segura. Una de les nostres màximes preocupacions, és oferir un servei segur i protegir la confidencialitat de les dades que ens confia.
Per això, per protegir tota la informació dipositada a la pàgina, utilitzem la tecnologia d'encriptació SSL. Aliments Artesans Montserrat Rull valorem la confiança que ha dipositat en nosaltres. Per això, assegurar la confidencialitat de les seves dades és el nostre màxim compromís. Les idees, suggeriments o qualsevol altra informació que decideixi compartir amb nosaltres, serà utilitzada exclusivament per proporcionar-li un millor servei. Li garantim que mai compartirem les seves dades amb cap organització o empresa.
En el moment en que desitgi realitzar una compra a Aliments Artesans Montserrat Rull caldrà que faciliti les seves dades personals per tal de poder tramitar les comandes així com, si ho desitja, rebre puntualment les ofertes comercials sobre productes i serveis que puguin resultar del seu interès. Les dades que ens proporcioni seran incorporades a un fitxer automatitzat i passaran a formar part de la base de dades de clients de Aliments Artesans Montserrat Rull, qui garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades que rep.

2. - Garantia de Seguretat
D’acord amb el que disposa la Llei de Protecció de Dades, Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre, el client d’Aliments Artesans Montserrat Rull podrà, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la següent adreça de correu electrònic montserratrull@montserratrull.com o amb carta certificada a la direcció d’Aliments Artesans Montserrat Rull.

3. - Condicions generals de compra
Les compres realitzades a Aliments Artesans Montserrat Rull queden sotmeses a les condicions generals de compra contingudes a la pàgina en el moment de cursar la corresponent ordre de compra. La formalització d'una comanda comporta l'íntegra acceptació de les mateixes. Les presents condicions de compra han estat exposades amb la deguda antelació, de conformitat amb la legislació vigent.

4. - Lliurament del producte
És el desig d’Aliments Artesans Montserrat Rull poder fer arribar tots els nostres productes a clients de tot el món, però actualment limitem les vendes a la Península i Balears.

Terminis de lliurament:
De 2 a 3 dies: Catalunya, Andorra, Castelló, Osca, Terol,
De 4 a 5 dies: La resta de la Península i Balears.
Si per algun problema la tramesa de la seva compra pogués tenir un retard superior als terminis esmentats anteriorment, ens posaríem en contacte amb vostè per telèfon o per correu electrònic i li donaríem una nova data de lliurament (si no hi estigués d'acord, pot anul·lar la comanda sense cap tipus de compromís).

5. - Mitjans de pagament
Transferència o ingrés bancari:
Amb aquesta fórmula vostè realitza el pagament per avançat, bé transferint l'import de la comanda des de la seva entitat bancària o bé fent l’ingrés en finestreta a la nostra entitat. Tingueu en compte que les comandes es guardaran 6 dies hàbils en espera del pagament començant l'endemà de realitzar la comanda. (Tingueu en compte si realitzeu la transferència per una entitat diferent de la nostra, heu de comptar entre dos i tres dies en que nosaltres tindrem l’ingrés en compte). Passats aquests 6 dies la comanda s'eliminarà automàticament.

6. - Devolucions
Aliments Artesans Montserrat Rull acceptarà totes les devolucions que s'efectuïn dins del termini de 6 dies des de la recepció de l'article i sempre que el producte es trobi en bon estat. No es canviarà ni abonarà cap producte manipulat pel client i, en aquest cas, perdrà tota la garantia.
Un cop rebut el producte en els nostres magatzems, Aliments Artesans Montserrat Rull procedirà a la prèvia comprovació del seu estat abans d’efectuar el reintegrament del seu import.
Les devolucions hauran de ser enviades a través de correus o agència de transports, a ports pagats, en cas contrari seran retornats.
En cas que el client rebi un producte en mal estat, podrà tornar-lo a Aliments Artesans Montserrat Rull i, o bé li reemborsarà l'import complet (producte i enviament), o li reposarà el producte damnat, segons les seves preferències. En qualsevol cas, la responsabilitat de Aliments Artesans Montserrat Rull es limitarà a la reposició escollida. Aquestes devolucions hauran de ser enviades a través de correus o agència de transports, a ports deguts.

7. - Llei aplicable
Les compres realitzades en Aliments Artesans Montserrat Rull queden sotmeses a la normativa vigent espanyola i la resta de legislació concordant, entenent-se realitzades les compres en el domicili fiscal de Aliments Artesans Montserrat Rull.
Respecte a qualsevol discrepància o divergència que pogués sorgir sobre el compliment o la interpretació de l'acord de compra assolit, o alguna de les seves condicions, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Reus (Tarragona).

El contingut d'aquesta pàgina és susceptible de canvis i modificacions. Per això ha de revisar-la amb assiduïtat.